آخرین پروژه در حال انجام
کارفرما :
 اداره راه وترابري خراسان رضوي
تاریخ شروع :
 1389/08/24
تاریخ پایان :
 
محل اجرا :
 استان خراسان رضوي
کارفرما :
 اداره راه وترابري استان يزد
تاریخ شروع :
 1390/09/12
تاریخ پایان :
 
محل اجرا :
 استان يزد
کارفرما :
 اداره راه وترابري خراسان رضوي
تاریخ شروع :
 1389/03/29
تاریخ پایان :
 
محل اجرا :
 استان خراسان رضوي
کارفرما :
 وزارت راه وترابري تهران
تاریخ شروع :
 1388/01/29
تاریخ پایان :
 
محل اجرا :
 استان يزد
کارفرما :
 اداره کل راه و ترابری خراسان
تاریخ شروع :
 1385/11/14
تاریخ پایان :
 
محل اجرا :
 استان خراسان رضوي
کارفرما :
 اداره کل راه و ترابری خراسان
تاریخ شروع :
 1385/11/08
تاریخ پایان :
 
محل اجرا :
 استان خراسان
امروز يكشنبه 24 اسفند 1393

معرفی شرکت پوشش راه شرکت ساختمانی و راه سازی

 دفتر مرکزی تهران: میدان صادقیه، بلوار فردوس، خیابان سازمان برنامه جنوبی، بیستم مرکزی،

پلاک 17، واحد 6

دفتر مشهد: خیابان آبکوه، نبش آبکوه 3 - پلاک 237، تلفن : 7297189، 7230681، 7230682